Giờ có nên sắm con này luôn không mấy anh? Làm 1 chuyến macro dạo Tokyo tiếp. :))