Bác Sanhobien cho em hỏi cái tone cinematic này bác chỉnh bằng pm nào vậy ạ?