35f1.4 ko thì chơi MF đi bác, từ ngày có MF e bỏ xó luôn kit :))