màu mấy cái chong chóng đẹp quá, bác có chỉnh hậu kì không :D