Hình như ảnh bị ám vàng. Độ chuyển màu ko được soft, thiếu fresh. Có lẽ ống này chỉ chụp macro được thôi.