cho em hỏi lấy nét con này ai cũng kêu chậm. nếu so với kit 18-55 thì chậm hơn nhiều k ạ? e định sắm chụp rung chân với hoa lá vườn nhưng phân vân quá