Minh cũng mới lấy lens này, có tấm test macro hình chỉ resize
https://farm8.staticflickr.com/7655/16206751374_195554daa8_b.jpgDSCF2072 by trunghlp, on Flickr