@ngocvo3103 : Mình đã dùng qua cả 2 em 35 và 60, cảm nhận là 35 nhanh hơn tí nếu đủ sáng, thiếu sáng cả hai đều lấy nét chậm, 60 chậm hơn vì bận...thò thụt, tuy nhiên chụp chân dung thì 60 có lợi thế...