E thử chụp người vs 60 :D
https://farm8.staticflickr.com/7577/15694659433_84e3d86ca1_c.jpg