Lens này chụp khá thật, sáng mới thử ở phototalk, so với mức giá thì chụp quá ngon