Mình góp 1 tấm ốc sên
https://farm1.staticflickr.com/648/21271135588_5f6cefaa95_c.jpg