bạn san ho chụp nhiều nhưng mình thấy màu giả quá, ảnh cũng không đẹp, xin lỗi nhưng mình hay nói thẳng :D