ảnh ông san ho chụp sao độ tương phản và ngả vàng nặng nề, nhìn mà thấy bức bối, mất cái vẻ trong xanh, tươi mát của khí trời Đà Lạt