Góp vui mấy tấm chụp bằng 60f2.4, body xe1, chụp buổi tối, flash cóc...