Thanks bác rất nhiều . E đang định rước e này về chơi mà tìm mỏi mắt chả thấy topic nào về nó . Xem trên Flickr ko khoái lắm vì nó hơi ảo . Bác post thêm ảnh chân dung đi:)