Filter cho lens này thì anh em mua ở đâu và thương hiệu nào tốt vậy. Thấy phi 39 không phổ biến lắm..!