khá ổn . nhưng nếu so sánh 56 1.2 thì thua thiệt nhiều quá . nhưng vậy vẫn ổn so với giá rồi :D