Mọi người cho em hỏi là XF60 này AF có nhanh k ạ? em thấy bảo là hơi chậm mà chưa được thử trên XE1 :D