em 60 đúng là chất thiệt

https://c2.staticflickr.com/6/5709/23414335870_50f1e9e552_b.jpg