Các bác lạm dụng bộ lọc với chỉnh màu từa lưa quá, bố cục cũng chẳng có, chẳng ưng mắt ảnh chút nào cả.