Con này chụp action như trẻ con chạy nhảy có ổn ko các bạn?
Ngoài ra MF trên K1 có ổn ko? Nó có chức năng gì support MF ko ?