Em có dùng điện thoại Samsung để chụp ảnh. Giờ lượng ảnh trong điện thoại rát nhiều. Em muốn hỏi cách để chuyển tất cả ảnh trong điện thoại của em sang máy tính thì làm tnao ạ?