Lâu quá không post gì trên vnphoto, hôm nay vô bị hạn chế một số tính năng do lâu quá không tham gia post bài forum mới ghê.
Phải đăng nhập vô khen tấm này của anh Viên mới được, hehe