Mình đang cần lắp đặt một dàn âm thanh tại nhà. Anh chị em nào chuyên về loa, âm thanh tư vấn giúp mình với.