Ống này ở chợ Fujifilm bên facebook hở ra là bán ngay, nhiều người dùng ấy chứ. Độ hot so ra chắc chỉ thua 18-55 và 35 1.4.