Mình vẫn dùng con 60mm này trên Xpro1 để chụp loanh quanh hay chụp trẻ em lúc đi chơi.
Sau này biết thêm có 1 set macro extension tube có pin contact AF, set gồm 2 ống 10mm & 16mm nên mình mua them...