Bài viết chi tiết quá, em cũng rất thích ống này, macro hoa cỏ, chụp sản phẩm và cả chân dung đều tốt.
Các bạn chơi Fuji nên trải nghiệm qua thử ống kính này !