https://farm6.staticflickr.com/5824/20940757144_231062f474_z_d.jpg

Test ống này trên XE1 công nhận lấy nét chậm, chất lượng vẫn ngon bằng 18-55 nên đã tiễn e nó.
Đang chán cái 27mm 2.8 như anh...