Tìm kiếm:

Type: Posts; User: dearboy2025

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.01 giây.

  1. Raynox 250 gắn kit không ngon, phải gắn tele mới...

    Raynox 250 gắn kit không ngon, phải gắn tele mới ngon.
  2. Con 60 này là lens lấy nét chậm nhất trong tất cả...

    Con 60 này là lens lấy nét chậm nhất trong tất cả các lens của Fuji hiện tại, còn kit 18-55 là lấy nét khá nhanh rồi, hơn 18, 35, 60 nhiều
Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2