MOD ơi cho em hỏi là em có đăng bán 3 cây RAM trong box "Các thiết bị phụ trợ nhiếp ảnh" mà không hiểu sao em bị xóa ngay. co em biết qua lý do để lần sau khắc phục. thank