Tìm kiếm:

Type: Posts; User: vqscorpions

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.01 giây.

  1. Vậy chờ bác chia sẻ ảnh với anh em nhanh thôi :D

    Vậy chờ bác chia sẻ ảnh với anh em nhanh thôi :D
  2. 6- Ảnh với IR Infrared 760nm - sự kết hợp giữa Standard và Black White filter

    760nm là một sự lựa chọn không phổ thông trong giới chơi ảnh IR bởi vì nó không có kiểu màu "false color" như là 720nm, và cũng không đạt tới mức hoàn toàn Black n White như là 850nm. Tuy vậy vẫn có...
Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2