hư Mời,
Offline trải nghiệm máy ảnh không gương lật Canon EOS M3 và Canon EOS M10 tại Camera Giang Duy Đạt
Thời gian: Sáng Thức Bảy 2/4/2016, từ 9h30 đến 11h30
Địa điểm: Tầng 5 - Camera Giang Duy...