180 AIS thì chuyên chân dung rồi. Tuy nhiên để thẩm du và test thôi chứ chuyên dùng thì cũng hơi bất tiện vì tiêu cự "đặc biệt" quá. Chụp nature hay sport thì cần có tốc độ mà cái này thì MF nên cũng...