Xin lỗi đã làm phiền nhưng mình đã đợi 3 ngày rồi vẫn chưa thấy bài được up ah, em cam đoan không spam!
Bài cuối trong thread này http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=196492&page=2
Cám ơn...