trước em cũng dùng thử rồi nhưng sau thì bỏ vì ko quen, quen dùng của adobe rồi giờ lười thay đổi lắm