Xin chào cả nhà ! em mạo muội lập thread này để chia sẽ ảnh chụp của dòng máy all in one này.

Sony R10III, ảnh gốc không qua chỉnh sửa
...