Em chưa post link được. Bài này em lấy trên mạng bác tham khảo

Đoạn sông dưới đồi Vọng Cảnh
- Đoạn sông chảy qua cầu Trường Tiền (ngay tại chân cầu có một cây phượng vào mùa hè luôn ra hoa rực...