Tìm kiếm:

Type: Posts; User: hailua_here

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.01 giây.

  1. báo cáo các bác em up công văn của Tòa Tổng giám...

    báo cáo các bác
    em up công văn của Tòa Tổng giám mục lên ạ
    https://uphinhnhanh.com/images/2016/12/07/IMG_4374de3c7.jpg]
  2. Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn trùng tu sau gần 136 năm

    Tháng 12/2016 NHà thờ Đức Bà sẽ tiến hành trùng tu phía bên trong . Sau Giáng Sinh sẽ dựng hàng rào xung quanh và không cho du khách tham quan trong thời gian 3 năm ( Các giáo dân vẫn đi lễ bình...
Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2