a còn nhận người học việc không ạ.
e muốn được học... cần người chỉ dạy thêm ạ