Em có một số gợi ý cho bác như thế này:

1 - Phơi sáng: Cầu Thuận Phước, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý; hoặc lên cà phê trên sân thượng các khách sạn Green Plaza, Mường Thanh chụp xuống sông Hàn và các...