Sorry bác, Huy tìm google thì không thấy thông tin này. Vậy cho hỏi nguồn tin ở đâu vậy, chính xác đến đâu ... chứ để hú bạn bè mug ko đúng thì dễ bị chém lắm [o^_^o]