Bác Thanh Hòa xem cách post hình ở đây:
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=203435

Tham gia vnphoto.net đã lâu, hình bác Hòa chụp chắc cũng nhiều và đẹp. Hãy post hình lên để anh em...