Không biết A.Trí có dự định tổ chức những buổi workshop như thế này ở Việt Nam ko ạ?

:)