nhờ công an đó bác - họ phục hồi được hình ãnh đã bị xóa trong máy ghi hình < vụ án mẹ ghẻ - con chồng ở TP-HCM >