Em không có a7R4 nhưng theo em đó là hiện tượng bất thường. Chụp bình thường không thể nóng lên đâu bác.
Bác thử xem camera có cập nhật firmware mới nhất chưa. Sau đó thử đổi cục pin mới xem có...