Chào các cụ, trong một dịp tác nghiệp ngoài đồi cát Mũi Né, Trời đang nắng nóng bỗng ào một cơ mưa thật to, mình và Ekip nháo nhào thu dọn đồ đạc để tìm nơi trú mưa. Cơn mưa thổi bay cái nắng nóng và...