Digital negative là một mảng khác rồi không biết anh Trí có kinh nghiệm gì về xử lý và thiết bị digital negative cái này chia sẻ cho bọn em được không?