Góp dzui với bác! :)từ Hotel Viển Đông - Phạm Ngủ Lảo - SG nhìn xuống CV 29.3
https://c1.staticflickr.com/3/2220/32852746995_1f1e6fbca5_b.jpgD71_6905s by Timo, on Flickr