Mình có tham gia cái forum kia của nước ngoài.

Khác vnforum là cái forum này chịu chơi có server nhiều space cho up ảnh trực tiếp luôn..

Năm kia server bị sập, làm sao ko biết làm sao, mất...