cái này là do XichLo bất cẩn lẽ ra phải final sync database sau khi nâng cấp cứ nghĩ đã làm rồi nhưng lại chưa làm, trong 16 năm điều hành đây là lần duy nhất XichLo đãng trí vậy. Chân thành xin lỗi...